• کاربر گرامی، جهت خرید محصولات سایت روانشناسی و هنر می توانید از طریق واریز مبلغ محصول موردنظر به شماره حساب های ذیل اقدام نموده و فیش واریزی مربوطه را به همراه نشانی و مشخصات گیرنده  از طریق فکس یا ایمیل برای دفتر انتشارات ارسال نمایید.
  • همشهریان تهرانی حداکثر 3 ساعت بعد و شهرستان ها حداکثر 48 ساعت بعد سفارش خود را دریافت خواهند داشت.
  • لازم به ذکر است هزینه ارسال محصولات به عهده خریدار می باشد.

بانک شهر

شماره حساب:     700793178644    

شماره کارت:    5047061027907688

 

بانک صادرات

شماره حساب:     0313358168007   

شماره کارت:    6037691508620598